facebook
logotype
img1
img2
img3

Skansen

Zrodziła się idea stworzenia Skansenu Kultury Kołbielskiej, który stanowiłby centrum ludowego folkloru i jednocześnie ostoję dla wyrzucanych, starych sprzętów. Jest szansa na odrodzenie produkcji tkackiej. Skansen ten może być żywą placówką prezentującą kulturę kołbielską. Niewątpliwie będzie także ważnym elementem edukacji dla dzieci i młodzieży.

       Istnieje możliwość wydzielenia w Kołbieli miejsca na utworzenie Muzeum Wsi Południowego-Wschodniego Mazowsza. Muzeum takie miałoby ogromne znaczenie w ochronie dziedzictwa narodowego, jakim są elementy kultury ludowej. Region kołbielski to piękny, zachwycający, choć powszechnie mało jeszcze znany folklor, który mógłby stanowić podstawę utworzenia muzeum - skansenu. Jak ważna jest dbałość o ochronę elementów kultury, wszyscy doskonale zdają sobie sprawę. 
Kultura ludowa (obecnie nazywana tradycyjną) jest jednym z nurtów kultury narodowej (obok mieszczańskiej i szlachecko-ziemiańskiej).
W warunkach obecnego intensywnego rozwoju kraju kultura ludowa zamiera. Jest to ostatni moment, by elementy tej kultury ocalić. Nie otoczenie opieką spowoduje degradację poczucia tożsamości zarówno regionalnej jak i w pewnym stopniu narodowej.  Dorobek nie tylko wart zachowania, ale i popularyzacji,  w wymiarze zarówno regionalnym, narodowym, ale także jako element wspólnego dziedzictwa krajów Europy.