facebook
logotype
img1
img2
img3

Strój kołbielski

Region kołbielski może pochwalić się udziałem, niepowtarzalnym strojem ludowym. Strój kołbielski można podziwiać jako eksponat Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Do dziś podczas uroczystości lokalnych
i religijnych jest z dumą noszony przez region regionu.

Pisząc o tradycjach regionu kobielskiego, nie sposób pominąć jednego z najbardziej charakterystycznych dla Kołbielszczyzny elementu, mianowicie mianowicie stroju kołbielskiego. Ubiór ten świadczy o swoistej chłopskiej kulturze. Do czasów dzisiejszych przetrwał on w jedynie w formie cząstkowej. Władysława Kolago w swym opracowaniu zatytułowanym „Atlas polskich strojów ludowych” opisała wszystkie elementy składające się na strój kołbielski.