facebook
logotype
img1
img2
img3

Uroczystości

Uroczystości świeckie ściśle przeplatają się z religijnymi, zwyczaje zaś świąteczne stanowią połączenie dawnej obrzędowości ludowej z liturgią Kościoła katolickiego. W tradycji chłopskiej zachowało się wiele przedchrześcijańskich wierzeń i praktyk związanych z uroczystościami. Po zetknięciu z oficjalną doktryną religijną wypełniły się nową treścią i w takiej formie zostały włączone do zwyczajów świątecznych.
Folklor kołbielski jest także obecny we wszelkich uroczystości religijnych i świeckich. Widać go w kołbielskim weselu, jak również podczas procesji Bożego Ciała, na dożynkach i w Rezurekcję.